top of page
26051403_edited.jpg
19_edited.jpg
strand huwelijk
Portret van het Huwelijk
Geschiedenis

Het huwelijk heeft een lange geschiedenis. Hoe en waarom trouwden mensen in vroeger tijden? En hoe heeft de bruiloft zich ontwikkeld? 

 

Hoe heeft de bruiloft zich ontwikkeld in de westerse cultuur?

De trouwdag zoals we die nu kennen is een dag vol romantiek en liefde voor elkaar. Vroeger zag dit plaatje er heel anders uit. Het huwelijk was meer een verplichting en draaide voornamelijk om economische belangen. De huwelijken van lang geleden waren gearrangeerd: de ouders van de bruid bepaalden met wie er getrouwd werd.

 

Waarom werd er getrouwd?

De eerste huwelijken werden voltrokken in de Middeleeuwen. De originele reden achter het huwelijk is monogamie. Ook werd er getrouwd om bezit zoals erfenissen of grond binnen de familie te houden.

 

De partnerkeuze

De liefde tussen twee mensen uit verschillende 'standen' werd vroeger niet gewaardeerd. In de Middeleeuwen werd je geacht te trouwen met iemand uit hetzelfde dorpje en dezelfde klasse en geloof. Als bleek dat de bruid en bruidegom goed met elkaar overweg konden, was zo'n bruiloft niet meer dan een leuke bijeenkomst. 

Geschikte of ongeschikte partner?

In de 17e eeuw werden huwelijken nog wel geregeld door de betrokken families, maar werd er ook steeds meer gelet op de achtergrond en interesses van de bruid en bruidegom. Een groot verschil ten opzichte van de Middeleeuwen was ook dat zowel de bruid als de bruidegom mochten aangeven of ze de gekozen partner geschikt vonden.​

Uit liefde

Is liefde tegenwoordig de voornaamste reden om te trouwen, vroeger was het voornamelijk een rationele keuze. Pas in de 18e eeuw begon de liefde een steeds grotere rol te spelen. De persoonlijke partnerkeuze werd een sociaal ideaal en mensen werden steeds vaker aangemoedigd te trouwen uit liefde.
In de late Middeleeuwen ging de kerk een steeds belangrijkere rol spelen rondom de sluiting van een huwelijk. Volgens de kerk waren er drie belangrijke zaken die gegarandeerd moesten worden, voordat een huwelijk officieel geldig verklaard werd:

Geen incest

Seksualiteit alleen binnen het huwelijk en er moesten kinderen uit voortkomen.

Monogamie

Niet alleen mocht het bruidspaar geen seks hebben voor het huwelijk, maar ook tijdens het huwelijk kwam de kerk met regeltjes om de seksualiteit zowel binnen als buiten de deur te beperken.

Natuurlijk staat het huwelijk nog steeds in het teken van monogamie en eeuwige verbintenis, maar het totaalplaatje en keuze van je partner bevat tegenwoordig gelukkig veel meer romantiek. Je wilt jullie liefde voor elkaar vieren.

bottom of page