top of page
Opa (88).JPG
Afscheid en corona tijd

 

Het overlijden van een dierbare vraagt om een waardevol afscheid. Maar als dat niet kan zoals je het gewenst had door de regels van de overheid. Wat dan?

 

In de korte tijd tussen overlijden en begraven/cremeren moet er veel geregeld worden. Wie kunnen er wel bij zijn? Max. 100 personen, tellen de dragers ook mee?
Het zijn allemaal zaken waarbij de uitvaartorganisatie u graag in ondersteund om tot een dierbaar invulling van het moment van afscheid te komen.

Afscheid van de overledene nemen door andere dierbaren. Gesteund worden. Het is allemaal anders.
Vele hebben het over een herdenkingsdienst in tijden dat samen komen weer kan.
Daar kan ik bij ondersteunen.

aandachtspunten:

  • waar wil je ontmoeten?
    binnen /buiten

  • Wie wil je uitnodigen?

  • Hoe geef je invulling?


Door samen in gesprek te gaan onderzoeken we de wensen en mogelijkheden.
Ik werk met symboliek. (een beeld zegt meer dan 1000 woorden)
Het symbool zal de rode draad zijn
De teksten, een speech, een gedicht, muziek en de aankleding worden in dit thema uitgewerkt.

Op deze manier maken we het samen zijn tot een dierbare herinnering.

Herdenken na corona tijd

 

 

Ik heb in deze tijd  een aantal keren vernomen hoe een afscheid gaat in corona tijd.


De oude oom
Met 20 familie leden wordt de dierbare oom naar zijn laatste rustplaats gebracht. Er zijn woorden, er is samenzijn op afstand.
Wat een pijnlijke afstand juist nu je je dierbaren wilt steunen door een arm  of door nabijheid. En juist na het cremeren of begraven wil je verhalen horen wil je herinneringen delen.

 

Voorbeeld
Herinnering  in samen zijn na corona tijd

Een samen zijn in de vorm van een reünie zou hierbij gepast zijn. Ieder neemt een voorwerp mee wat de oud oom symboliseert. Er is ruimte voor een ieders verhaal.

De dierbare partner en vader
Dan is er het afscheid van een te jong overleden partner en vader.
Na een lang ziekbed waar vele in mee bewogen overlijdt hij in corona tijd. Het afscheid is met het eigen gezin. De familie is te groot om goede keuzes te maken.
Er is groot gemis van de steun.

 

Voorbeeld
Herinnering in samen zijn. na corona tijd.

De overledene was docent. In een klaslokaal of aula komen we bijeen. We luisteren naar de verhalen van zijn leven. Het symbool wordt het rapport.

Alle woorden die er gesproken worden zit dit symbool in verwerkt.
Wat waren de tienen  en wat waren de drieën  in zijn leven?

We draaien muziek van Diggy Dex
Ode aan het leven.

 

bottom of page